nemokamas lankomumo skaitiklis
  Naujienos  


R. VOSYLIENĖS
KALBŲ CENTRAS
PRADEDA MOKSLO METUS


ORGANIZUOJAMA KELIONĖ Į ANGLIJĄ
PAGAL PROGRAMĄ "PAMATYK IR PASIMOKYK."
Informacija Tel. 8 686 29710

R. Vosylienės kalbų mokymo centras kviečia mokytis
anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbų
vaikus moksleivius ir suaugusius,
12-okus ruošštis baigiamajam istorijos egzaminui.

Kalbų centras dalyvauja vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje.
Paruoššta programa 3-4 kl. vaikams “BENDRAUJAME ANGLIŠŠKAI.
Su tėvais sudarome sutartis. Praššome kreiptis.

R. Vosylienės kalbų mokymo centras vykdo pretendentų į valstybės
tarnautojo pareigas užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą.
Žemiau pateikiame siūlomą anglų kalbos testą A1–C2 lygiams
pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Tarptautinio
užsienio
kalbos
egzamino
testo
pavadinimas

Tarptautinio užsienio
kalbos
egzamino
testo atitikmuo
kalbinės kompetencijos
lygiui pagal Bendrųjų
Europos kalbų metmenis

Egzamino testo
data ir laikas
Egzamino / testo vieta (miestas, adresas)
Trukmė
Kaina
Kontaktai
registracijai (kontaktinis asmuo, telefonas, el. paštas)

Oxford
Placement
Test (Online)

Nuo A1 iki C2
Derinama individualiai. Būtina registracija.
Jaunimo g.
4-1, Marijampolė
45 min. testas (raštu + žodžiu)
20 €
Regina Vosylienė, tel. +370 686 29710, el. paštas lingua@is.lt

Adresas: Jaunimo g. 4-1, Marijampolė,
tel. 8 686 29710, 8 343 97365.
© Kalbu mokymo centras